Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldalon szereplő tételek tájékoztató jellegűek. Előfordulhat, hogy az adott tétel jelenleg nincs készleten.
Kérjük, hogy minden esetben szíveskedjen felvenni munkatársunkkal a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen keresztül. Megértésüket köszönjük!

Erdély

 erdely 1940 01

erdely 1940 02erdely 1940 03erdely 1940 04erdely 1940 05erdely 1940 06 

Deér József (szerk.): Erdély 

 

Európa igazságos újjárendezésének előestéjén elérkezett az idő, hogy elővegyük az igazság fegyvereit s a magyar nép vérrel és tudással szerzett jogait és múltjában igazolt nemzeti törekvéseit a természeti és történeti igazságok nyilt megvallásával támasszuk alá. Ez a Magyar Történelmi Társulat célja ennek a műnek a kiadásával.
A tudósok, akik ezt a könyvet írásaikkal megtisztelték, nem értenek a propagandához. Időszerű nagy nemzeti célok és törekvések érdekében sem hajlandók ferdítésre vagy szépítésre. Tudományos hitelükre gonddal figyelmezve mondják ki kendőzés nélkül az igazságot, legyen az kedvező, avagy lesújtó magyar népünkre, mert meggyőződésük, hogy az igazság ismerete a nemzetnek csak javára, a népnek csak okulására vezethet, a hazugság és ferdítés mindkettőt lealázza.
Az itt következő tanulmányok sorozata rövid foglalata a szerzők hosszú esztendők részletes kutatásai során elért és nagyobb munkákban, kisebb értekezésekben közrebocsátott tudományos eredményeinek. Egy-egy térkép részletes és alapos tanulmányoknak, hatalmas oklevélkötegek szakszerű feldolgozásának, a kérdések mélyébe hatoló földrajzi, történeti, régészeti, néprajzi, nyelvtudományi, statisztikai kutatásoknak az eredménye. Az írók és tervezők nemcsak tudományos tekintélyükkel szavatolnak minden szóért és minden vonásért, amit itt közreadtak, hanem bármikor készek mindennek részletes adatszerű bizonyítására is. Végigtekintve ezeken az írásokon, nyugodt lélekkel és a tudós büszkeségével adjuk e kötetet a magyar nép és a baráti nemzetek magyar sorsunk iránt oly melegen érdeklődő fiainak kezébe. Kérjük, fogadják szeretettel és olvassák érdeklődéssel a legjobb magyar tudósok munkájának java gyümölcsét.

 

Tartalom

 

Előszó 
A Kárpátmedence egysége
Gróf Teleki Pál: Erdély helyzete Magyarországon és Európában 9
Hóman Bálint. A magyarság történeti hivatása 21
Erdély népei
Alföldi András: Dákok és rómaiak 37
Hóman Bálint: Székelyek 43
Mályusz Elemér: Magyarok 51
Pukánszky Béla: Szászok 57
Tamás Lajos: Románok 61
Kniezsa István: Erdély földrajzi nevei 71
A magyar Erdély
Lukinich Imre: Erdély önálló állami élete 81
Eckhart Ferenc: Erdély alkotmánya 89
Deér József: A szászok jogállása 97
Tóth András: Az erdélyi románság jogállása 105
Elekes Lajos: A román államélet magyar gyökerei 109
Berlász Jenő: Erdély gazdasági élete 113
Viski Károly: Erdélyi népélet 123
Művészet, irodalom, tudomány
Gerevitch Tibor: Erdélyi magyar művészet 141
Makkai László: Erdély irodalma 171
Fitz József: A könyv sorsa Erdélyben 179
Tamás Lajos: Az oláh műveltség magyar gyökerei 189
Imre Sándor: A felsőbb oktatás Erdélyben 1541-1918 199
Erdély a román uralom alatt
Rónai András: Uralomváltozás Erdélyben 211
Kovács Alajos: Erdély népesedési viszonyai 229
Rónai András: Erdély gazdasági élete Romániában 239
Makkai Sándor: Erdély társadalma 255
Makkai László: Magyar irodalom a román Erdélyben 267
Munkatársak 275
Térképek és képek jegyzéke 277

 

A címlapon korabeli ajándékozási beírással!


Nyelv :            Magyar  

Megjelenés :   Magyar Történelmi Társulat, 1940

Kötésmód :     vászonkötés

Oldalszám :    283+térképmelléklet

Ár:                  12 000 HUF   


 

 

Kérdése van? Meg szeretné vásárolni? Kapcsolattartó: Benyovszky István

 

Nem talált valamit?

Nem találta a honlapunkon amit keres? Írjon nekünk!

Weboldalunk a Budapest Antikvárium több, mint 10000 kötetének és számtalan papírrégiségének csupán töredékét mutatja be.

Kérés

Gépeljük be a képen látható karaktereket! 
Ossza meg a Facebookon
Legyen a rajongónk!
Hírlevél


Hol vagyunk?
Hirdetés
Régi és újabb könyvek, képes levelezőlapok, metszetek, térképek, fotók, plakátok, kéziratok, aprónyomtatványok, régi pénzek VÉTELE és ELADÁSA. Vállaljuk könyvtárak, hagyatékok értékbecslését ingyenes kiszállással.
Kategóriák
Partnereink
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés