Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldalon szereplő tételek tájékoztató jellegűek. Előfordulhat, hogy az adott tétel jelenleg nincs készleten.
Kérjük, hogy minden esetben szíveskedjen felvenni munkatársunkkal a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen keresztül. Megértésüket köszönjük!

A magyar nemzet története I-IV.

magyar nemzet tortenete 1 4 01 k

magyar nemzet tortenete 1 4 01magyar nemzet tortenete 1 4 02magyar nemzet tortenete 1 4 03magyar nemzet tortenete 1 4 04magyar nemzet tortenete 1 4 05magyar nemzet tortenete 1 4 06magyar nemzet tortenete 1 4 07magyar nemzet tortenete 1 4 08magyar nemzet tortenete 1 4 09magyar nemzet tortenete 1 4 10magyar nemzet tortenete 1 4 11 

Dr. Szalay József, Dr. Baróti Lajos: A magyar nemzet története I-IV.

 

A közeledő ezredéves ünnepély alkalmával fokozottabb mértékben fordul a nemzet figyelme a mult felé.
Mint a vándor útja fordulópontján, úgy tekint a magyar nemzet vissza arra a hosszú, hosszú pályára, amelyet "annyi balszerencse közt, oly sok viszály után" Isten jóvoltából megfutott, hogy bátorságot, bizalmat merítsen az új évezred megkezdéséhez.
Irodalmunk elég gazdag nagy munkákban, melyek a multat tárják fel előttünk. De oly történeti mű, mely a nagy közönség igényeinek megfelel, mely tudományos és népszerű egyszersmind, csak egy van irodalmunkban, s ez: Szalay József korán elhalt történetírónk: A Magyar Nemzet Története czimű, négy kötetes műve.
Tudományos becseért a Magyar Tudományos Akadémia a Szilágyi István-féle nagy jutalommal, népszerű voltáért az olvasó közönség kiváló rokonszenvvel tüntette ki.
Első kiadása évek óta elfogyván, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése elhatározta újabb, átdolgozott és díszes alakban való közrebocsátását, hogy méltó legyen a nagy nemzeti ünnephez, a melynek alkalmából megjelenik.

 

Az I. kötet 250 fekete-fehér szövegképpel és 34 műmelléklettel; a II. kötet 250 szövegképpel és 19 műmelléklettel; a III. kötet 325 szövegképpel és 29 műmelléklettel; a IV. kötet 248 szövegképpel és 36 műmelléklettel illusztrálva.

 

Tartalom

 

I. kötet

 

Magyarország a magyarok beköltözése előtt
Bevezetés és őskor
Magyarország legrébibb ismert lakosai
Római közigazgatás és műveltség Pannóniában és Dáciában
A rómaiak harczai a germánokkal
A hunok betörése
Germán népek uralma
Avar uralom Magyarországon
Frank-szláv uralom
A magyarok őstörténete
A magyar nemzet eredete és őshazája
A magyarok Lebediában és Etelközben
A magyarok ősi műveltsége
A fejedelmek kora
A honfoglalás
A kóborló hadjáratok
Társadalmi és vallási átalakulás
Az Árpádházból való királyok kora
Szent István (1001-1038)
Péter (1038-1041; 1044-1046). Aba Sámuel (1041-1044)
I. Endre (1046-1060). I. Béla (1060-1063)
Salamon (1063-1074). I. Géza (1074-1077)
Szent László (1077-1095)
Kálmán (1095-1116)
II. István (1116-1131). II. vagy Vak Béla (1131-1141)
II. Géza (1141-1161)
III. István, II. László, IV. István (1161-1172)
III. Béla (1172-1196)
Imre (1196-1204). III. László (1204-05)
II. Endre (1205-35)
IV. Béla (1235-70)
V. István (1270-72). IV. vagy Kun László (1272-90)
III. Endre (1290-1301)
Köz- és műveltségi állapotok az Árpád-házi királyok idejében

 

II. kötet

 

Az Anjouk kora
Károly Róbert (1301-1308), Venczel (1301-1305) és Ottó (1305-1308) ellenkirályok
Károly Róbert magánuralkodása (1308-1342)
Nagy Lajos (1342-1382)
Mária (1382-1387) - II. v. Kis Károly (1385-1386)
Zsigmond kora
Zsigmond (1387-1437)
Hunyadi János kora
Albert (1437-1439)
I. Ulászló (1440-1444)
Kormányszünet - Hunyadi János kormányzósága (1444-1452)
V. László (1452-1457)
Hunyadi Mátyás kora
Hunyadi Mátyás (1458-1490)
A Jagellók kora
II Ulászló (1490-1516)
II. Lajos (1516-1526)
Köz- és műveltségi állapotok a vegyes házakból származott királyok korában

 

III. kötet

 

A Habsburg-házból való választott királyok kora
János és I. Ferdinánd ellenkirályok (1526-1540)
I. Ferdinánd magán-uralkodása (1540-1564)
Miksa (1564-1576)
Rudolf (1576-1608)
II. Mátyás (1608-1619)
II. Ferdinánd (1619-1637)
III. Ferdinánd (1637-1657)
Török-magyar viszonyok (1526-1657)
I. Lipót (1657-1705)
Köz és műveltségi állapotok a Habsburg-házból való választott királyok korában

 

IV. kötet

 

A Habsburg-házból való örökös királyok kora
I. József (1705-1711)
III. Károly (1711-1740)
Mária Terézia (1740-1780)
A Habsburg-lotharingiai házból való örökös királyok kora
II. József (1780-1790)
II. Lipót (1790-1792)
I. Ferencz (1792-1835)
V. Ferdinánd (1835-48)
A szabadságharc (1848-49)
Abszolut uralom (1849-60)
Kisérlet a kibékülésre. Az 1860-iki országgyűlés. A provizorium (1861-1865)
Kiegyezés Ausztriával
Művéltségi állapotok a Habsburg-házból és a Habsbrug-lotharingiai házból származott örökös királyok korában


Nyelv :            Magyar  

Megjelenés :   Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés

Kötésmód :     aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés (gerinceknél igényesen restaurált)

Oldalszám :    2059

Ár:                  A tétel elkelt! 


 

 

Kérdése van? Meg szeretné vásárolni? Kapcsolattartó: Benyovszky István

 

Nem talált valamit?

Nem találta a honlapunkon amit keres? Írjon nekünk!

Weboldalunk a Budapest Antikvárium több, mint 10000 kötetének és számtalan papírrégiségének csupán töredékét mutatja be.

Kérés

Gépeljük be a képen látható karaktereket! 
Ossza meg a Facebookon
Legyen a rajongónk!
Hírlevél


Hol vagyunk?
Hirdetés
Régi és újabb könyvek, képes levelezőlapok, metszetek, térképek, fotók, plakátok, kéziratok, aprónyomtatványok, régi pénzek VÉTELE és ELADÁSA. Vállaljuk könyvtárak, hagyatékok értékbecslését ingyenes kiszállással.
Kategóriák
Partnereink
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés